Lege oharra / Aviso legal

Lege oharra

Urretxuko Udalak www.urretxu.net eta www.urretxu.eus domeinuen bidez, Urretxu inguruko informazio orokorra eskaintzen du eta bereziki, udal-organizazioari dagozkion informazio eta gestioak.

Domeinuan jasotako informazioa Urretxuko udalak aldatu eta eguneratu ahal izango du, aurretik jakinarazi gabe. Aldaketa eta eguneratzeak eduki zein diseinu eta aurkezpenari dagozkionak izan daitezke.

Urretxuko Udalak ez du bere gain hartzen hirugarren batek informazio horren inguruan egin dezakeen erabileraren ardura, nahiz eta dokumentuek dituzten berariazko ohartarazpenei kasu egin beharko liekeen. Beste domeinuetako esteka edo dokumentu bidez eskuragarri dauden edukien erantzule ere ez da egiten.

Urretxuko Udala da www.urretxu.net eta www.urretxu.eus domeinuen jasotako diseinu eta kodeen jabetza intelektualaren eskubideen titularra, bestelakorik adierazi ezean. www.urretxu.net eta www.urretxu.eus domeinuen jasotako edozein motatako marka edo zeinu bereizgarri ere indarrean dagoen legeak babesten ditu. Baimenik gabe kopiatu, banatu, merkaturatu edo aldatzea, jabetza intelektualaren eskubideak urratzea da.

Norberaren Datuak Babesteko Legeak ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zuk emandako datuak Urretxuko Udalaren jabetza eta ardurapekoak diren fitxategietan sartuko ditugula. Igorritako datuen egiazkotasun eta zuzentasunaren erantzule bakarra erabiltzailea da, eta ez du bere gain hartzen egiazkotasun edo zuzentasun ezak eragin dezakeena. Kudeaketa eta administrazioa erraztea da fitxategiaren helburua, zerbitzu berriak eskaini, galderei erantzun eta tresna honen bidez aurkezten diren iradokizunak kontuan izan, guztia eskainitako zerbitzuak zabaldu eta hobetzeko helburuarekin.


Aviso legal

El Ayuntamiento de Urretxu a través del dominio www.urretxu.net y www.urretxu.eus facilita información de interés general de Urretxu y, en especial, información y gestiones propias de la organización municipal.

La información contenida en el dominio podrá ser modificada y actualizada por el Ayuntamiento de Urretxu, sin necesidad de previo aviso, tanto en lo referente a su contenido como en cuanto a su diseño y presentación.

El Ayuntamiento de Urretxu no se hace responsable del uso de terceros de la información contenida si bien tendría que atenerse a las advertencias específicas que consten por determinados documentos, ni se hace responsable de los contenidos accesibles mediante enlaces o documentos existentes en otros dominios.

El Ayuntamiento deUrretxu es titular de los derechos de propiedad intelectual del diseño y códigos que se recogen en el dominio www.urretxu.net u www.urretxu.eus , salvo expresa referencia en otro sentido. Las marcas o signos distintivos de cualquier clase que se recogen en el dominio www.urretxu.net y www.urretxu.eus están igualmente protegidos por la legislación vigente. La reproducción, distribución, comercialización o modificación no autorizada de todos ellos constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Según lo establecido en la Ley de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita serán incorporados a ficheros de titularidad y responsabilidad del Ayuntamiento de Urretxu. El usuario es el único responsable de la veracidad y de la corrección de los datos enviados, el cual declina cualquier responsabilidad por su falta de veracidad o corrección. La finalidad del fichero es facilitar la gestión y administración, para la prestación de nuestros servicios, responder las cuestiones y atender las sugerencias que se planteen a través de este medio, todo ello en aras a la ampliación y mejora de los servicios ofertados.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram